Bedrift

Lyspunktet tar på seg alt fra små til store oppdrag for bedrifter. Vi tar vare på ditt eksisternde anlegg, forebygger strømsvikt, og prosjekterer nye el-anlegg. Vi gir deg også råd om hvordan ditt kontor kan kutte driftskostnadene med strømsparende løsninger.

Internkontroll | Serviceoppdrag|Automasjon | ENØK| Elektriker | Prosjektering